Gestalttherapie

De Gestalttherapie is de basis voor mijn therapeutisch werk. Gestalttherapie is een ervaringsgerichte, procesgerichte vorm van therapie. Dat houdt in dat de nadruk ligt op het hier-en-nu en het ontwikkelen van de bewustwording van wat je voelt en wat je ervaart in je lichaam. Door het vergroten van deze bewustwording (je ‘gewaarzijn’), leer je jezelf beter kennen en voel je wat voor behoeften en wensen je hebt. Je kunt dan keuzes maken die aansluiten bij wat voor jou belangrijk is.

Vaak zullen er geen kant-en-klare oplossingen zijn voor het probleem waarmee je komt (die zou je waarschijnlijk zelf al gevonden hebben). Vaak hebben we tijdens ons leven patronen van reageren ontwikkeld die in een bepaalde periode nodig en nuttig zijn geweest maar die op een gegeven moment tegen ons gaan werken of ons gaan benauwen. Ook kunnen onverwerkte dingen om aandacht blijven vragen, bijvoorbeeld in de vorm van onzekerheid, irritatie of lichamelijke klachten. Wanneer je je bewust wordt van je patronen, kun je gaan experimenteren met andere manieren van handelen. Hierdoor krijg je de beschikking over meerdere manieren van reageren die je kunt inzetten in situaties die op je pad komen.

Contact is een belangrijk begrip in de Gestaltbenadering. Contact met jezelf, de ander en de wereld om je heen. Dit is een speelveld waarin voortdurend van alles van ons wordt gevraagd. Enerzijds willen we initiatief nemen, zelf beslissingen nemen en onze eigenheid bewaren, anderzijds wordt van ons gevraagd ons aan te passen, te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de omgeving en willen we ons verbonden voelen met onze omgeving. Het ervaren van bewegingsvrijheid op dit speelveld, kan bevrijdend voelen.

Het contact met je therapeut is bij Gestalttherapie een manier om in het hier-en-nu samen zicht te krijgen op je patronen en op de manier waarop je contact aangaat met anderen. De therapeut kan aangeven wat het contact hem/haar doet en dat kan confronterende of juist humoristische momenten opleveren. Daarnaast kan de therapeut je helpen door te vertragen tijdens het gesprek en samen stil te staan bij wat je fysiek ervaart en wat er in het hier-en-nu met je gebeurt.

Soms gebruik ik tijdens de sessies ook elementen uit ACT (Acceptance and Commitment Therapy), schematherapie en EMDR.