Over mij

Ik ben Christine Veeger, geboren in 1979 aan de rand van ‘de Dennen’ op Texel. Na de middelbare school wist ik niet goed wat ik wilde studeren, het werd HBO-Verpleegkunde. Tijdens mijn werk als wijkverpleegkundige en in de psychiatrie, merkte ik dat mijn hart vooral uitging naar het begeleidende aspect van mijn beroep. Ik besloot naast mijn werk psychologie te gaan studeren aan de Open Universiteit en haalde mijn Master klinische psychologie. Ik werk sinds 2018 met veel plezier als psycholoog in verpleeghuis Hollewal in Den Burg.

Mijn psychologiescriptie schreef ik over het verband tussen hechting en welbevinden. Het interesseert me enorm hoe onze (vroege) ervaringen invloed hebben op de manier waarop we ons in het hier en nu in de wereld bewegen. Het beïnvloedt de manier waarop we contact maken met onze omgeving en hoe we met situaties omgaan.

In 2016 ben ik begonnen met de Gestaltopleiding bij de NSG. In de Gestaltbenadering heb ik een basis gevonden voor mijn therapeutisch werken die heel natuurlijk voelt. Daarnaast heeft de opleiding me veel gebracht op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Van binnenuit heb ik mogen ervaren wat het betekent om vanuit de Gestaltbenadering aan jezelf te werken. Het belangrijkste wat het mij heeft opgeleverd, is een groter gevoel van vrijheid in het maken van keuzes en in mijn handelen. Een groter gevoel van (keuze)vrijheid is wat ik mijn cliënten toewens!  

Mijn manier van werken, kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, betrokkenheid, zorgvuldigheid en humor.