Voor wie?

Iedereen ervaart in zijn leven van tijd tot tijd problemen. Vaak kun je deze zelf of met hulp en steun van je naasten oplossen. Soms is het zinvol hulp van een professional te vragen.

Aanleidingen om hulp te zoeken van een Gestalttherapeut kunnen zijn:

  • gevoelens van somberheid, angst of boosheid
  • moeite hebben met het maken van keuzes
  • traumatische gebeurtenissen
  • stressklachten
  • problemen op het werk
  • gevoelens van ontevredenheid, leegte en zinloosheid
  • moeite met het aangaan en onderhouden van contacten
  • onverklaarde, terugkerende lichamelijke klachten
  • slapeloosheid

Gestalttherapie is geschikt voor iedereen die wil werken aan persoonlijke groei.